Prototypen har ankommet Ålesund

Oktober 2022

Prototypen har ankommet Innvoasjonsarenaen og Pre Aid. Den innfridde alle våre forventninger og enda litt til!

Inventas har vært en fantastisk utviklingspartner. Design, hardware, software og mekanikken i produktet gir oss et godt utgangspunkt for videre utvikling av en pilotserie.

Prototypen skal nå presenteres for helseforetaket og andre samarbeidspartnere, i tillegg til styret, aksjonærer og ulike brukere/kundegrupper.