Pre Aid med tilslag på Skattefunn-søknad

Januar 2023

Vi er fornøyde med at Pre Aid har mottatt positiv tilbakemelding på vår søknad om Skattefunn.

Skattefunn-ordningen gir bedrifter som driver med forsknings- og utviklingsprosjekt fradrag på påløpte utgifter i prosjektet. For Pre Aid er denne støtten et kvalitetsstempel på det viktige utviklingsarbeidet vi jobber med i samarbeid med Helse Møre og Romsdal.

Tilskuddet blir også viktig for å trygge det økonomiske fundamentet i en oppstarts- og skaleringsfase. Verdien av tilsagnet utgjør potensielt 5 millioner kroner.