Pre Aid redder liv og reduserer skade
– der folk er.

Ideen om Pre Aid ble til i 2017, basert på en opplevelse gründer Trond Lauritsens selv erfarte. Først i februar 2021 gikk gründer til Ålesund kunnskapspark med en idé om et produkt som vil få stor betydning for enkeltindividet, og også for samfunnet vårt. Både målt i livskvalitet – samtidig som løsningen har et enormt samfunnsøkonomisk potensiale.

Her møtte Trond den svært entusiastiske seniorkonsulenten Arne Mehl og sammen utviklet de et grunnlag for å søke markedsavklaringsmidler hos Innovasjon Norge – og dermed var ballen begynt å rulle.

9
2017-2021

Idemodning
Mottok HoppID midler / Ålesund kommune
Mottok markedsavklaringsmidler / Innovasjon Norge
Testet ide hos Ålesund kunnskapspark ÅKP

9
2021

Pre Aid ble etablert i oktober
COO ble ansatt 1. november
Etablert styre og advisory board
Utviklingsavtale med Helse Møre og Romsdal
Deltok i Næringsteft

9
2022

Utviklet digital tvilling i samarbeid med AugmentCity
Utviklet MVP i samarbeid med Inventas
Gjennomført 2 emisjoner
Mottatt støttemidler fra: Innovasjon Norge, HoppID, Regionalt Forskningsfond, Næringsfond Ålesund kommune.

9
Milepæler 2023

Testing av pilotserie i samarbeid med kunde
Etablere avtaler for forhandlernett
Regulatoriske godkjenninger
Pre-salg av løsning
Ansette 5-7 medarbeidere innen IKT, Salg

9
Milepæler 2024

Første leveranse av produkt 3. kvartal 2024

Styret i Pre Aid.

Administrasjon og styret besitter samlet en utfyllende kompetanse og lang erfaring innen Pre Aid sine viktigste felt; strategi, marked, kommersialisering, internasjonalisering, luftfart, droneoperasjoner, entreprenørskap, system, mobilitet og medisinsk- og helsefaglig kompetanse.