Forlenget samarbeids- og utviklingsavtale
med Helse Møre og Romsdal

Desember 2022

Pre Aid AS og Helseforetaket i Møre og Romsdal ble i juli 2022 enige om å forlenge og utvide samarbeids- og utviklingsavtalen som ble signert i april samme år. For Pre Aid innebærer avtalen at selskapet har sikret seg en engasjert, kompetent og innovativ samarbeidspartner gjennom hele utviklingsløpet.

«Denne avtalen vil kunne få stor betydning for mange mennesker som i fremtiden rammes av alvorlige og akutte helsesituasjoner» sier CEO Trond Lauritsen.

Avtalen ble signert av Trond Lauritsen (til venstre) og Klinikksjef Lars Erik Sjømæling den 1. november 2022.