I uke 3 gjennomførte vi vår andre brukertest for å lære mere om bruken av produktet i skarpe situasjoner!
 
Det ble gjennomført åtte tester av løsningen, hvor fire fra AMK deltok og 14(!) personer med ingen kjennskap til løsningen som innringere til 113. Vi ønsker å takke alle som deltok for en formidabel innsats! Testene ble gjennomført både inne på NMK og rett utenfor. Vi takker også Inventas som stilte med bruker-ekspertise under planlegging, gjennomføring og analyse av testene.
 
Vi valgte å teste produktet i krevende situasjoner der innringere hadde ulik alder og morsmål, i komplekse og uvante situasjoner for alle. Det var veldig mye som fungerte som forventet, men vi fikk også noen gode læringspunkter som vi tar med oss videre.
 
Neste test blir om noen måneder. Det blir en oppsumerende test der vi tester på et helt ferdig produkt.