Pre Aid er to år

Vi har lagt bak oss to innholdsrike år preget av høy måloppnåelse og stort engasjement.

Dette feirer vi ved å by på den første, lille sniktitten på det revolusjonerende produktet vi skal lansere i 2024.

I saken kan du også lese mer om status for utviklingen, og om hva som skal skje i tiden fremover. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Les mer her

 

I samarbeid med Helse Møre og Romsdal og AMK har Pre Aid utviklet en løsning som fører til raskere oppstart og behandling på et skadested.

Pre Aid AS har utviklet morgendagens løsning som forsterker og forbedrer den akuttmedisinske beredskapen

I samarbeid med Helse Møre og Romsdal har Pre Aid utviklet en løsning som fører til raskere oppstart av behandling i akutte situasjoner og dermed bidrar til å bedre det akuttmedisinske tilbudet.

Løsningen vil være et virkemiddel som fører til at AMK kan bistå med sin kompetanse på en helt ny måte.

Første prototype av løsningen ble
ferdigstilt oktober 2022

I et tett samarbeid med Inventas rundt produktutvikling; design, mekanikk, sensorikk og regulatorisk, har vi nå utviklet en prototype.

Prototypen skal nå vises og demonstreres for ulike interessenter, og testes ut i blant ulike kundegrupper og brukere.

Løsningen er en kombinasjon mellom et produkt og en tjeneste, som skal lanseres på markedet i første kvartal 2024. Resultatet av testingen av prototypen skal resultere i en pilotserie som skal testes sammen med Ålesund Brannvesen våren 2023.

Aktuelt

November 2023

Pre Aid to år

Oktober 2023

Nominert under IDC awards

April 2023

Med i Telia Startup

Slik startet Pre Aid

Det var i 2017 idéen om Pre Aid ble til. Så skulle det ta 4 år før gründer Trond Lauritsen tok idéen med seg til Ålesund Kunnskapspark. Der traff han Arne Mehl, og slik startet reisen til Pre Aid.

Les mer om vår historie ›